Onafhankelijke vergelijking van vergelijkingssites. Kies de beste.

Overheid moet vaker vergelijkingssites opzetten in 'onrendabele' sectoren

Overheid op verschillende manieren betrokken bij vergelijkingsites op het internet

De overheid is in verschillende gedaanten betrokken bij vergelijkingssites. Het ministerie van Economische Zaken deed in het actieplan 'Een slimme consument in een snelle markt' in 2005 de aankondiging om een keurmerk ('e-rating')voor telecomvergelijkingssites te willen instellen. De Directie Toezicht Energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) pakt het anders aan: de organisatie verricht periodiek onderzoek naar de kwaliteit van energievergelijkingssites en brengt daar openbaar verslag over uit. Een andere overheidsinstantie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), gaat verder dan dat; het lanceerde zelf de site KiesBeter.nl waarop onder meer zorgverzekeringen en ziekenhuizen kunnen worden vergeleken. Ook de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft zelf een vergelijkingssite opgezet: Geldwaardering.nl. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft aangekondigd een vergelijkingssite voor kindercrŤches op te gaan zetten.

Lukraak beleid?

Er valt niet echt een patroon te ontdekken in de betrokkenheid van de overheid bij vergelijkingssites. Het ontbreken van goede vergelijkingssites in hun sector kan voor het RIVM en de AFM geen reden geweest zijn om de sites te starten; juist in hun sectoren (verzekeringen en financiŽle producten) had een aantal marktpartijen al vrij goede sites opgezet.

Al met al lijkt een consistente visie van de overheid op de betrokkenheid bij vergelijkingssites op dit moment te ontbreken. En dat is jammer, want uit onderzoek blijkt dat Nederlanders fervente gebruikers zijn van vergelijkingssites.

Er zijn nog enkele (geliberaliseerde) marktsectoren waarin op dit moment nog geen succesvolle vergelijkingssites bestaan. Bijvoorbeeld de taxibranche. Maar ook bijvoorbeeld de notarisbranche. In deze sectoren lijkt het lastiger om voor marktpartijen rendabele vergelijkingssites te onderhouden. Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld dat marktpartijen hun gegevens niet willen afstaan of dat er moeilijker geld kan worden verdiend met afsluitprovisies. In deze sectoren zouden goede vergelijkingssites echter wel ten dienste staan aan markttransparantie en het consumentenbelang.

Overheid zou vergelijkingssites moeten opzetten in 'onrendabele' sectoren

Naar de mening van Snakewool zou de regering een consistente visie moeten ontwikkelen op het omgaan met vergelijkingssites als instrument voor het bevorderen van markttransparantie.

Die visie zou kunnen inhouden dat de overheid zelf vergelijkingssites opzet in sectoren waar sprake is van onvoldoende markttransparantie ťn er geen sprake is van goede vergelijkingssites die reeds door marktpartijen zijn opgezet.

Uiteraard kan de overheid vergelijkingssites die op deze manier zijn opgezet en rendabel zijn geworden op termijn privatiseren.

Dat is een goede besteding van belastinggeld.